Viltundersökare

Ingen kurs planerad just nu, är ni ett gäng som vill ha en utbildning så är de bara att höra av sig.

Pris 1100:- inkl böcker

 

Bilden är deltagare från en kurs i Hede (härjedalen)

 

Allmänt: Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normala fall att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Syfte: Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Mål: Viltundersökaren ska:

  • Känna till aktuell lagstiftning
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
  • Kunna dokumentera undersökningen

Hör gärna av er för en prisuppgift, jag kommer gärna till er och kör utbildningen. (Minst 10 personer och max 20 personer)

Pris: 1100:-